Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

oekraine@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer: 85737909

ACTIEAGENDA

Omdat activiteiten die voor onze Oekraïense gasten in Eemnes worden gepland, zijn deze voor hen bedoeld. Dit gebeurt door onze  stichting of door andere actieve groepen of organisaties, al of niet in samenwerking met onze stichting.

Sinterklaasfeest: Pax Kinderhulp in Eemnes organiseert dit voor de Oekraïeners.

Kerst: Omdat er behoefte aan is om in besloten kring Kerst te vieren, wordt er niets speciaal georganiseerd. Er worden in relatie tot Kerst een aantal activiteiten georganiseerd in Eemnes, zoals de Volkskerstzang en de Herderstocht, waaraan iedereen deel kan nemen en iedereen welkom is.

2023 Het Steuncomité denkt na over de hulp bij verhuizing van de noodopvang in De Wel naar de tijdelijke huisvesting aan de Barbeelstraat.

Mail eventueel je tekst aan oekraine@steuncomite-eemnes.