Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

info@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer 85737909

NIEUWS

24 juni 2023

Het Verhaal van de Vluchteling in het Huis van Eemnes

 

     Baban Kirkuki (links) en Inoyson (rechts).

Het Steuncomité Eemnes-Oekraïne, Goede Buren Eemnes en het Burgercomité Vluchtelingen Blaricum, hebben gezamenlijk de voorstelling Het Verhaal van de Vluchteling in het Huis van Eemnes georganiseerd.

Het programma was zeer gevarieerd: de Oekraïnse muzikant Inoyson, de Koerdische dichter Babak Kirkuki, een internationaal Eemnesser kinderkoor, zangeres Marga Hilhorst, de Larense ‘spoken word artiest’ Sean Bogaers, dorpsdichter Anne Roozeboom en haar zus Nicolette Schröder. 

Baban Kirkuki vertelt het verhaal van zijn vlucht uit het Irak van Saddam Hoessein, waar hij als jonge dichter voor de keus stond: propagandist worden van de regering of het land verlaten. 

Inoyson, een jonge artiest uit Oekraïne, besluit deze avond met eigen liedjes en composities. De spirituele muziek van Inoyson is beïnvloed door verschillende muziekstromingen, zoals neoclassic, alternatieve jazz en trip hop.

De toegang was gratis met dank aan:

Bibliotheek Gooi+
Gemeente Eemnes
Rotary International, afdeling Laren Blaricum

10 juni 2023

Steun aan slachtoffers van verwoeste Kachovka-dam

 (Afbeelding ontleend aan website Cordaid.)

We leven mee met al die mensen die getroffen zijn door de misdadige aanslag op Kachovka-dam en de verwoestende gevolgen van de doorbraak daarvan. Als Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne kunnen wij niets betekenen in hulp ter plekke. Daar zijn andere organisaties beter voor toegerust. Eén van die organisaties is bijvoorbeeld Cordaid (https://www.cordaid.org/nl/), die zich gisteren als eerste meldde. Steun respectabele organisaties als deze om de mensen ter plekke te helpen. 

25 mei 2023

Laatste bewoners naar de tijdelijke opvang aan de Barbeelstraat

 

Op 25 mei werden de laatste Oekraïense vluchtelingen vanuit de andere twee BEL-gemeenten verhuisd naar hun appartementen aan de Barbeelstraat. Dat leek ons een mooi moment om alle nieuwe bewoners in alle 31 appartementen welkom te heten in hun nieuwe behuizing in Eemnes met een fleurige hortensia en een kaartje. 

24 februari 2023

Stille Tocht – Herdenking slachtoffers Russische inval

     

Op vrijdagavond 24 februari j.l., een jaar na de Russische inval in Oekraïne om het land zijn zelfstandigheid te ontnemen, organiseerden wij een Stille Tocht met de bedoeling om de Oekraïners in Eemnes, maar uit Blaricum en Laren, een gelegenheid te bieden de slachtoffers te herdenken van deze brute inval en een jaar oorlog. Daarnaast konden anderen door mee te lopen hen een hart onder de riem steken of hun bezorgdheid over de ontwikkelingen in stilte uiten. Een bescheiden stoet – velen met hun mobieltje als lichtje van hoop – liep vanaf De Wel, met een rondje over de Braadkamp, naar het Plantsoen. Daar vond een gemengd Nederlands-Oekraïense en tweetalige ceremonie plaats bij het Vrijheidsmonument onder regie van Liesbeth Lemckert, voorzitter van het Steuncomité.

Marga Hilhorst, voorzitter van Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes en medeoprichter van het Steuncomité, ging in haar toespraak vooral in op onschuldige slachtoffers van mensen die uit zijn op meer macht en aanzien, die alleen hun eigen gelijk kennen en daarmee voorbijgaan aan de vrijheid van denken en doen. Zij horen elke dag hoe hun geliefden en naasten te lijden hebben. ‘Mensen waarmee wij meeleven’, aldus Marga Hilhorst. Zij stond ook stil bij andere noden in de wereld – oorlog, verdrukking en de recente aardbevingsramp – en sloot af met: ‘En laten wij de mensen, die in ons dorp zijn komen wonen de helpende hand bieden. Wij willen ze laten weten, dat wij naast hen staan.’

Locoburgemeester Theo Reijn ging in zijn toespraak in op de unieke omstandigheid dat Eemnes een Vrijheidsmonument heeft, waar evengoed oorlogsslachtoffers herdacht worden, maar dat vooral ook gericht is op de toekomst en de hoop.

Beide sprekers werden afgewisseld door drie meisjes die elk een gedicht voordroegen. Veronika droeg het Oekraïense gedicht ‘365 – Het jaar van verwachtingen en hoop’ voor van Alina Tsjytsj, Gerard Beentjes de vertaling ervan. Iza van den Boom las het kindergedicht ‘Ik vraag me af’ voor van Esmay Zadelhoff van de basisschool Merlin. Tenslotte droeg Kseniia uit Laren een oud Oekraïens gedicht voor van de Oekraïense dichteres Lesya Ukrainka (1871-1913): ‘Contra Spem Spero’ – latijns voor ‘Tegen hoop in hoop ik’. Daarin strijd de ene hoop om de andere, zoveel is er te hopen, en dat ook al in het tsarenrijk van voor 1917.

  

Verdere hoogtepunten van de ceremonie waren een minuut stilte voor de slachtoffers, het hijsen van de Oekraïense vlag, het zingen van het Oekraïense volkslied en het leggen van bloemstukken. Twee bewoonsters van De Wel, die voor de gelegenheid waren gekleed in Oekraïense kostuums van dansgroep Papoetsie uit Baarn, legden de ene. Locoburgemeester Theo Reijn en Jaap Groeneveld van het Steuncomité legden het andere bloemstuk met de kleuren van de Eemnesser vlag namens dit comité.

   

Foto’s: met dank aan de Gemeente Eemnes.

 

4 januari 2023

Wintervreugd op het ijs

Tijdens de kerstvakantie, terwijl er in Eemnes even geschaatst werd/was op de ijsbaan De Vaart, is via onze buddy’s het aanbod van de heer en mevrouw Campagne aanvaard om een groepje Oekraïense moeders met kinderen mee te nemen naar het kunstijsbaantje in Laren, waar ook passende schaatsen te krijgen waren. Dolle pret. 

 Foto Linda Blom.

 

9 december 2022

Onze stichting verwerft de ANBI-status

De Belastingdienst heeft onze aanvraag voor de ANBI-status positief beoordeeld. Deze status als erkende Algemeen Nut Beogende Instelling is belangrijk voor mensen die substantiële donaties willen doen, waarbij belastingvoordeel bereikt kan worden, c.q. netto meer gedoneerd kan worden dan bij een niet-ANBI-organisatie. Zie daarvoor de website van de Belastingdienst. 

19 november 2022

De Sint is in Eemnes – Oekraïense kinderen zetten hun schoen

   
‘Zie ginds komt de …..boot’ en de eerste confrontatie met de Pieten die ook in Eemnes verkleuren (foto’s Linda Blom).

Traditiegetrouw is Sinterklaas weer in Eemnes aangekomen, met de tjalk, want de sluis is te klein voor de stoomboot. De spanning is er niet minder om. 

Onder begeleiding van onze vrijwilligers Linda en Belinda zijn de meeste Oekraïense  kinderen uit De Wel bij de intocht geweest, en daarna nog naar Het Huis van Eemnes. Een van de kinderen werd geconfronteerd met de alwetendheid van Sinterklaas, want hij zei tegen haar: ‘Jij bent Veronika.’ Hoe kan hij dat weten? 

Het blijkt dat Sint-Nicolaasavond ook in Oekraïne wordt gevierd, niet op de 5de december, maar op de 19de. Dat is volgens de orthodoxe kalender, waarop ook Nieuwjaar en Kerst 14 dagen later worden gevierd. Sinterklaas heeft daar geen hulp van paard en knecht, laat staan dat er een boot aan te pas komt. Hij ziet er ook anders uit met een ronde muts naar de traditie van de orthodoxe kerk. Hij geeft alleen cadeautjes aan de kinderen, want per slot is hij vooral de kindervriend.

13 november 2022

Het Wolkentheater brengt kinderen van vluchtelingen aan het lachen

    
Veel plezier (foto’s ontvangen van de Gemeente Eemnes).

Circusartiesten van Het Wolkentheater gaven een schitterende voorstelling voor en met kinderen uit Oekraïne en kinderen van statushouders in het Huis van Eemnes. De domme clown liet de kinderen lachen door te klunzen alsof hij er niets van bakte, maar als hij de aandacht van de kinderen had, dan toonde hij zijn behendigheid en slingerde als een volleerd jongleur de knotsen in de lucht. Zijn collega danste en tot verbazing van de kinderen en hun moeders en vaders balanceerde zij op drie keukenstoelen de lucht in om de maan te kussen.

Het Wolkentheater bestaat al sinds 1994 en bestaat uit kunstenaars, die toentertijd gevlucht waren uit voormalig Joegoslavië. Andermaal toonden zij hun vakmanschap door de kinderen te laten lachen, hun aandacht vast te houden en met hun spel te boeien. De kinderen werden ook bij de voorstelling betrokken. Zo mochten zij met wuivende pluimen op hun hoofd als paarden rennen door de piste en helpen met de acts van de acteurs. Aan het einde van de middag konden de kinderen en hun ouders samen dansen op vrolijke muziek en onder wolken van confetti, zoals dat hoort in een circus.

De kinderen konden even weer gewoon kind zijn, zoals Het Wolkentheater hun missie omschrijft. Kinderen weer even kind laten zijn, dat was de reden waarom het Steuncomité Eemnes Oekraïne en Goede Buren Eemnes juist deze artiesten hadden uitgenodigd. Er waren ook Oekraïense vluchtelingen uit Baarn en Soest naar Eemnes gekomen. Vijftig kinderen en hun ouders hadden in de theaterzaal een heerlijke middag.

De circusvoorstelling van Het Wolkentheater was mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank Clubactie en van de Rotary Soest-Baarn, afdeling Community Services.

21 oktober 2022

‘Tijdelijke woningen aan de Barbeelstraat een stap dichterbij’

Op deze datum besloot B&W van Eemnes de omgevingsvergunning te verlenen voor de ruim 31 appartementen voor Oekraïners en 8 ‘tiny houses’ voor starters aan de Barbeelstraat. De Laarder Courant De Bel berichtte hierover op 27 oktober in de papieren krant. Zie ook:  https://www.laardercourant.nl/nieuws/buurt-wijk/299508/de-tijdelijke-woningen-aan-de-barbeelstraat-zijn-een-stap-dicht dd 23 oktober. In maart 2023, als alles meezit, kunnen de appartementen betrokken worden. Dan – maar ook al in de aanloop – is er voor ons werk aan de winkel.

19 oktober 2022

Met Pax Kinderhulp naar de Julianatoren – Fietsverlichting verzorgd

Tijdens de herfstvakantie nam Pax Kinderhulp Eemnes de Oekraïense kinderen en de meeste van hun moeders mee naar de Julianatoren, annex speeltuin bij Apeldoorn. Naar we begrepen heeft de eerder gehouden sponsorloop van Pax in de polder de kosten gedekt.

Terwijl alle fietsen bij De Wel aanwezig waren, heeft onze vrijwilliger Niek van ’t Klooster, geholpen door Ruud en Jaap, alle fietsen voorzien van deugdelijke verlichting, Die is voor dat doel door ons  bekostigd zodat veilig in donker kan worden gefietst. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om een paar andere reparaties uit te voeren. Er is altijd wel wat met zo’n 20 tweedehands fietsen. 

2 oktober 2022

Rotary Baarn Soest Eemnes steunt project

Na een succesvol gehouden benefietconcert bood de Rotary Baarn Soest Eemnes aan een project voor de Oekraïners in Eemnes te ondersteunen uit de opbrengst. Na enkele geopperde suggesties is besloten de schenking te besteden aan een voorstelling van het Wolkentheater dat op 13 november a.s. is gepland in Het Huis van Eemnes. Het theater is bedoeld voor Oekraïense kinderen en die van statushouders. Wegens de herkomst van het geld is afgesproken dat ook betreffende kinderen uit Baarn en Soest toegang hebben tot de voorstelling. Het optreden is een initiatief van de Stichtingen Goede Buuren en ons Steuncomité. De voorstelling probeert de verwerking van emoties van ontheemding bij kinderen te stimuleren en deze wordt gegeven door in 1991 uit voormalig Joegoslavië gevluchte acteurs. Ervaringsdeskundigen dus.

24 september 2022

(Na)Zomerfeest –SV Eemnes gered!

Onder een gezellig samenzijn van Oekraïners, betrokken vrijwilligers en enkele vertegenwoordigers van organisaties waarmee we in Eemnes samenwerken, is in De Wel de zomer afgesloten. Geserveerd werd een traditionele Oekraïense soep – borsjt – naast vlees van de barbecue en borrelhapjes met Nederlandse accenten. Voor de kinderen was er enig vertier met typische Nederlandse spelletjes, zoals sjoelen. Op deze avond kregen we mee van de voorzitter van SV Eemnes, André Adema, dat de club bijzonder ingenomen is met een aantal jongens dat meedoet in de jeugdteams. Dankzij hun deelname kan de jeugd van SV Eemnes meedoen met de competitie. Het Steuncomité neemt de KNVB-contributie voor haar rekening, terwijl SV Eemnes voorlopig de clubcontributie absorbeert.

15 september 2022

Presentatie ‘Werken en belastingen in Nederland’

Als vervolg op het zoeken naar een baan (15 augustus) heeft onze penningmeester Bas Roorda, deskundig op het gebied van financiën en belastingen, met een tolk een presentatie gehouden over dit onderwerp. Door de aard van het onderwerp en de grote verschillen op dat vlak tussen Oekraïne en Nederland, is slechts een begin gemaakt kunnen worden. De bedoeling hiervan is in de eerste plaats bewustzijn creëren en degenen die gaan werken proberen te behoeden voor valkuilen.

8 september 2022

Fietsenschouw

Alle Oekraïners in Eemnes, alle kinderen en de meeste volwassenen die een fiets nodig hadden om zich te verplaatsen, zijn in de loop van de tijd aan een fiets geholpen. Ze zijn welwillend geschonken. Deze zijn door onze vrijwilligers van begin af aan gerepareerd voor zover dat nodig was. Op verzoek van de gebruikers hebben we op donderdag 8 augustus ‘een fietsenschouw’ gehouden om alles eens na te lopen. Enkele fietsen zijn geruild of gerepareerd. Op een later tijdstip is een actie gepland om alle fietsverlichting in orde te brengen. 

1 september 2022

Banenmarkt ‘Get in Touch’ in Huizen

Ten behoeve van de Oekraïners werd in Huizen door de afdeling ‘Werk en Inkomen’ van de gemeente Huizen, die ook in HBEL-verband ook voor Blaricum Eemnes en Laren werkt, een banenmarkt met enkele workshops georganiseerd (o.a. Hoe maak je een CV?). Een delegatie van ons is met de meeste volwassenen erheen gegaan. Het was een goed initiatief, maar jammer dat er zo weinig werkgevers waren.

31 augustus 2022

B&W van Eemnes bedankt het Steuncomité en haar vrijwilligers voor de inzet

B&W van Eemnes, vertegenwoordigd door wethouder Mirjam Havinga, nodigde het Steuncomité Eemnes en haar groep vrijwilligers voor een gezellig samenzijn in Het Huis van Eemnes. Als blijk van waardering voor de inzet om de gevluchte Oekraïners te helpen met allerhande zaken werd iedereen getrakteerd op een goed gevulde zak voor een drankje en een hapje thuis. Ook aan degenen die waren verhinderd werd gedacht.

 
Wethouder Mirjam Havinga bedankt het Steuncomité in de persoon van penningmeester Bas Roorda (foto Kastermans in opdracht van Gemeente Eemnes).

29 augustus 2022

Kinderen gaan in Eemnes naar de basisschool

De Oekraïense kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar gingen voor de zomervakantie naar de dependance van de Kamperfoelieschool, waar ze les kregen in hun eigen taal en daarbij ook aandacht voor Nederlands. Door een groep vrijwilligers werden de kinderen dagelijks gebracht en gehaald. Afgezien van verschillende andere bezwaren (bijvoorbeeld geen contact met Eemnesser kinderen  en te weinig lokale integratie) werd het vervoersprobleem een obstakel. Wij hebben er actief naar gestreefd, vooral onze (toen nog) vicevoorzitter Liesbeth Lemckert, dat de kinderen naar een basisschool in Eemnes zouden gaan. De Hobbitstee heeft alle kinderen uiteindelijk opgenomen, terwijl ook een kind dat op de Mariaschool zat, daarheen is verhuisd. 

28 augustus 2022

Tennisvereniging Eemnes steunt Oekraïense vluchtelingen

Tijdens het Eemnes Open Dubbel Toernooi van de TV Eemnes is op donderdag 25 augustus een verloting gehouden ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen in Eemnes. Op zondag 28 augustus is de opbrengst bekendgemaakt en alvast symbolisch overgedragen in de vorm van een cheque van €1750 aan onze penningmeester Bas Roorda. Dank aan TV Eemnes!

26 augustus 2022

Uitje naar klimhal Coronel

Op vrijdag 26 augustus hebben wij voor de groep kinderen in Eemnes en hun moeders een uitje verzorgd naar de klimhal van Coronel in Huizen. Hoewel een en ander bedoeld was voor de kinderen, hebben uiteindelijk ook een aantal moeders zich eraan gewaagd. In het weekend was er ook Pulling Eemnes, die de belangstelling had. Ons geplande Zomerfeest is daarom verzet naar een alter moment.

24 augustus 2022

Viering Oekraïense Onafhankelijkheidsdag in Laren

Op 24 augustus 1991 werd Oekraïne een onafhankelijke staat, onafhankelijk van de Sovjetunie, c.q. Rusland. Dat is overal in Europa gevierd door gevluchte Oekraïners. De groep in Laren nodigde daarvoor ook hun lotgenoten in Eemnes en Blaricum, evenals vertegenwoordigers van de burgercomités, om een ceremonie in de voormalige Rabobank bij te wonen. Gasten werden welkom geheten met enige Oekraïense gerechten. Er waren optredens van kinderen en volwassenen met zang en dans en enkele toespraken, niet zonder emoties. Indrukwekkend hoogtepunt was het vormen van een lange sliert van alle aanwezigen hand in hand langs de straat onder het zingen van het Oekraïense volkslied.

19 augustus 2022

Afsluiting Summerschool in Laren

Ook Oekraïense kinderen in Eemnes hebben deelgenomen aan de Summerschool die was georganiseerd door het Burgerinitiatief Laren (o.a. Mariëtte Nieuwboer) en betaald door benefietacties van Singer Laren en de Rotary in Laren. Op 19 augustus was de feestelijk afsluiting. Onze enige bijdrage is geweest dat de financiële afwikkeling via onze stichting is gelopen omdat wij een rechtspersoon zijn. Zie voor enige indrukken: https://bol-an.nl/burgemeester-bezoekt-summerschool. 

15 augustus 2022

Uitleg hoe online een baan te zoeken

Al langer was er aandacht vanuit onze stichting om te proberen de volwassenen aan werk te helpen. Nadat bankrekeningen waren geregeld, een voorwaarde voor de meeste werkgevers, heeft Ruud van ’t Pad Bosch, geassisteerd door een goede tolk, een presentatie gegeven met als voorbeeld de website van Randstad. Dit vormt een onderdeel van het stimuleren van zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. In aansluiting daarop heeft een van onze bestuursleden geholpen met het opstellen van CV’s. Een aantal volwassenen heeft een baan kunnen verwerven, al of niet beïnvloed door deze acties.

26 juli 2022

De Zomerschool in Laren voor Oekraïense kinderen

Het Burgercomité Laren, onder leiding van Marc Vos, heeft een Summerschool geregeld met hulp van een eerder gehouden benefietactie door Singer Laren en de Rotary Laren om dit te bekostigen. Deze zomerschool in de basisschool De Ploeg in Laren duurt vier weken, waarin de kinderen veel aan creatieve activiteiten doen en ook in Nederlands bijgespijkerd worden. Binnen het samenwerkingsverband van de comités in de drie BEL-gemeenten hebben wij gestimuleerd dat de Oekraïense kinderen in Eemnes daaraan deelnemen. De school begon eigenlijk op 25 juni, maar het uitje naar het dierenpark was al geregeld, zodat ‘onze kinderen’ een dag later begonnen. Onze vrijwilligers hebben de fietsende moeders en kinderen begeleid, zodat ze daarna zelf de weg weten.

  (Afbeelding ontleend aan de website van De Ploeg)

25 juli 2022

Opgeschrikt door verplichting verblijfsdocument per 1 september

We waren nog in afwachting van uitsluitsel over de opening van bankrekeningen. Onderwijl werden we verrast door de melding in het NOS-journaal dat de Oekraïners per 1 september een verblijfsdocument moeten hebben, te weten een sticker in hun paspoort. Dat geldt voor allemaal. Daarvoor moeten ze naar de IND die zes locaties daarvoor heeft geopend. Tegelijkertijd is aangekondigd dat de IND de drukte niet aankan. Eén van ons die zich in de materie van de bankrekeningen verdiepte, nam op 18 juli contact op met de IND in verband met vragen over aanvullende identificatiemiddelen of verblijfsdocumenten. Daarin werd de sticker gesuggereerd en als alternatief eventueel het O-document als de sticker niet ingeplakt kon worden. Maar omdat de banken deze evengoed niet accepteren, is hier verder geen vervolg aan gegeven. Saillant detail: geen enkele opmerking dat per 1 september dit verblijfsdocument verplicht zou zijn. Zelfs werd afgeraden om de mogelijkheid ‘aan de grote klok te hangen’ wegens de beperkte capaciteit. Uit nader onderzoek bleek dat al voor 1 mei sprake was van het verblijfsdocument op de website van de IND, maar geen woord over de verplichting deze aan te schaffen. Men zou mogen verwachten dat dat toch wel vooraan mag staan, als dat een eis is. Je verwacht het niet als Oekraïners met een bijzondere EU-overeenkomst twee jaar hier mogen blijven. En, merkwaardig dat we over deze materie helemaal geen informatie langs zagen komen van de gemeente of BEL-organisatie, die ons anders goed op de hoogte houdt.

Inmiddels blijkt dat de gemeente ook op de hoogte is en dat men met een bus met een groep naar de IND zal gaan om de stickers te regelen. Daar vertrouwen we op. De datum van 1 september zou overigens opgeschort worden. Dit is een voorbeeld van zaken waar we ons druk over maken en op het vinkentouw zitten. Men wordt geacht de wet te kennen, maar wij als Nederlanders raken zelf vaak het spoor bijster in het oerwoud van voorschriften en onduidelijke informatie, laat staan dat we onze Oekraïense gasten daarin zouden willen laten verdwalen met alle nare gevolgen van dien.

 

25 juli 2022

Bezoek aan Dierenpark Amersfoort

Met dank aan de gulle schenkers, die ons de middelen verstrekten, konden we op maandag 25 juli alle Oekraïners, die dat willen of daar gelegenheid toe hadden, een dagje Dierenpark Amersfoort aanbieden. Dat gold zowel voor degenen in De Wel, als voor hen op andere plekken in Eemnes. Het weer viel mee, niet te heet en maar even een paar spetters. Enkelen van onze vrijwilligers en bestuursleden traden op als begeleiders, aangevuld met een paar die voor vervoer zorgden. Veel blije gezichten …. en daar doen we het voor!

23 / 27 juli 2022

Eindelijk bankrekeningen – Stap op weg naar een normaal leven

Niet alle Oekraïners die hun land zijn ontvlucht hebben een internationaal paspoort met biometrische gegevens. Dat levert hen een aantal moeilijkheden op, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening. Zij die een Nederlandse bankrekening nodig hadden en wel een juiste pas bezitten, hebben met hulp van onze buddy’s die wel kunnen openen. Voor een aantal anderen moest er eerst een aanvullend documenten worden verstrekt door de Oekraïense ambassade, want de ambassade is in de gegeven omstandigheden niet in staat nieuwe paspoorten te verstrekken. Vertegenwoordigers van de ambassade zijn op 2 juli langs geweest in Laren, waar allen die dat nodig hadden deze konden aanvragen en zo mogelijk ontvangen. Het heette dat daarmee bij een bepaalde internetbank, die ook onder het toezicht van de DNB valt, een bankrekening kon worden geopend. 

We zijn getuige geweest van de grote frustratie en het radeloze verdriet toen dat niet lukte; allemaal afgewezen. Het doet wat met mensen als ze om onduidelijke redenen tegen muren aanlopen, terwijl ze al een paar maanden willen werken – zelfs al een aanbod hebben – maar niet aangenomen worden, omdat ze geen bankrekening hebben. Onderwijl had iemand van de Oekraïners uitgevonden dat op zaterdag 23 juli de ambassade ‘in Almera’ zou
langskomen met een vertegenwoordiger van de internetbank. Dan gaan we toch even daarheen. Bij het inkloppen van het adres in de navigatie bleek het te gaan om Almelo. Geeft niet, rijden we ruim een uur langer! Dit was wellicht onze kans om het nu goed te regelen. Aanpakken! In een grote drukte en met enig wachten
zijn de formaliteiten gedaan. Op woensdag 27 juli zou het antwoord komen. In spanning is deze woensdag afgewacht. En ja hoor, daar kwam het verlossende nieuws: allemaal een bankrekening en een bankpas. Onze voorzitter is bijna dood geknuffeld. 

Rest de vraag waarom onze systeembanken met de grote namen niet kunnen wat die internetbank wel kan, of hebben ze er geen zin in en is het comfortabel schuilen achter een uitleg van bepaalde eisen van de DNB.

Op 18 juni haalde onze secretaris de opiniepagina van de regionale kranten van het Mediahuis, waaronder De Gooi- en Eemlander

23 juni 2022

Opslag van meubilair wordt beëindigd

Met dank aan Rob Koot hebben we voor de inzameling van meubilair tijdelijk een bedrijfsunit mogen gebruiken. Verschillende zaken hebben hun weg gevonden om de ‘huiskamer’ in De Wel en om een aantal tijdelijke woningen in Eemnes, Blaricum en Laren in te richten. Bruikbare restanten worden overgenomen  door Kringloopcentrum Eemnes.

18 juni 2022

Benefietavond in het Huis van Eemnes

  
Optreden van o.a. Internationale Volksdansgroep “Papoetsie” uit Baarn met o.a. twee Oekraïense nummers (foto’s Wisse Zantema).

Tezamen met het Huis van Eemnes en Rondje Cultuur organiseerde de Stichting Goede Buren als initiatiefnemer samen met onze stichting een Benefietavond. Er waren verschillende pro-deo-optredens. De opbrengst komt ten goede aan onze beide stichtingen om daar allerhande nuttige dingen mee te doen ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen. De entreegelden, donaties van de Gemeente Eemnes, wethouder Reyn, Deo et Arti en de opbrengst van drie verschillende kunstvoorwerpen leverden bij elkaar €4150 op.

13 juni 2022

Oekraïense jongens naar de competitie bij SV Eemnes

Zeven Oekraïense jongens uit De Wel doen op uitnodiging van SV Eemnes mee met de trainingen in de jeugdteams. Ook deden er al op die basis twee jongens mee die bij particulieren wonen. Een aantal van hen zat ook op een voetbalclub in hun plaats van herkomst. Op 13 juni was er samen met de moeders een evaluatie en een bespreking van het vervolg. De jongens vinden het unaniem leuk. Ze zijn uitgenodigd om na de vakantie mee te doen met de competitiewedstrijden. Op één na gaan ze dat allemaal doen op de zaterdagmorgens na de zomervakantie.

 

11 juni 2022

Op bezoek bij een Eemnesser boer 

    
(foto’s: Ruud van ‘t Pad Bosch)

Één van de vrouwen in De Wel vroeg een paar weken geleden over balen ‘stro’ die in het land lagen. Dat moeten balen hooi zijn geweest, want stro wordt nu niet geperst. Waar dienen die dan voor? Die dienen om koeien te voeren in de winter. Het leek haar leuk eens op een Eemnesser boerderij te kijken. Dat kon wel geregeld  worden met Pieter Seldenrijk. Op 11 juni stapte een groepje met enkele kinderen op fiets om bij hem op de boerderij een kijkje te nemen. De koeien keerden juist weer terug naar de wei, na hun melkbeurt in de ochtend. De kinderen mochten om beurten even in de trekker zitten. De weinig benijdenswaardige situatie van het melkveebedrijf in Nederland is de gasten ontgaan, maar enkelen wilden wat ze hadden gezien meenemen naar Oekraïne. Een ander vertelde – niet zonder emoties – dat haar man hun twee akkers had ingezaaid maar dat er raketten waren ingeslagen.

8-8-13 juni 2022

Kinderen op de fiets begeleiden naar de middelbare school

 
Niet te dicht langs de auto’s en, tja, hoe ga je hiermee om? (foto’s Jaap Groeneveld).

Vanaf 2 juni gaan een aantal kinderen naar de middelbare school. Aanvankelijk gingen ze met de bus, waarvoor het Steuncomité de kosten heeft gedragen. Net als Nederlandse kinderen zouden ze op de fiets naar school kunnen gaan. Daarmee is begonnen op 2 juni. Aanvankelijk zijn twee leenfietsen van de school gebruikt, maar die zijn inmiddels vervangen door fietsen met versnellingen in verband met een steile helling. Drie dagen lang zijn de kinderen begeleid bij brengen en ophalen en zijn ze gewezen op de voorrangsregels in het algemeen en bij bepaalde punten op de route. Op de laatste dag zijn ook moeders mee gefietst om ze op te halen. Tevens is een groepje uit Laren, dat voor het eerst op de fiets ging met hun begeleider, mee genomen.

7 juni 2022

Weggeefwinkel opgedoekt

Om kleding, middelen voor persoonlijke verzorging (zeep, cosmetica e.d.), kleine huisraad, speelgoed en fietsen even op te slaan, hadden we tijdelijk de beschikking over een leeg staand gedeelte van de oude Rabobank aan de Braadkamp. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de uitgestalde geschonken goederen. De eerste nood is gelenigd en er dient zich een huurder aan. Kortom, we hebben besloten de ‘weggeefwinkel’ op te heffen. Zaterdag 4 juni was del aatste gelegenheid om spullen uit te zoeken. De rest is op 7 juni door Kringloopcentrum Eemnes opgehaald.

1 juni 2022

Bezoek aan de Verkeerstuin Utrecht 

Om de kinderen en hun moeders enigszins verkeersregels in Nederland bij te brengen heeft het Steuncomité een uitje georganiseerd naar de Verkeerstuin Utrecht. Er is een bus gehuurd om iedereen te vervoeren. Tegelijk is een deel van de oudste kinderen van de dependance van de Kamperfoelieschool in Huizen, waar ze naar school gaan, meegenomen. Bij elkaar zo’n dertig kinderen. De kosten zijn gedekt uit een gulle gift van een bruidspaar en hun gasten. Daarnaast waren er bijna twintig volwassenen als begeleiders, die er ook wat konden opsteken. Het was een mooie ervaring. Eén van de Oekraïense moeders uit Huizen, die haar kind van de bus kwam halen, zie: ‘Ik zie dat ze blij is!’. Dat alleen al is winst. De korte tijd in de Verkeerstuin is natuurlijk niet genoeg. Meer aandacht zal uitgaan naar het omgaan met het verkeer in Nederland.

25-29 mei 2022

‘Eemnestival 2022’ – Feestweek KPJ Eemnes 

Eenmaal in de ongeveer vier jaar organiseert de jongerenvereniging KPJ een feestweek. De KPJ is van oorsprong (sinds 1933) een vereniging van Katholieke Plattelands Jongeren, maar staat tegenwoordig breed open. De Oekraïense medebewoners in Eemnes konden uiteraard aan verschillende activiteiten deelnemen of ervan genieten als toeschouwer. De KPJ heeft gastvrij voor elk een aantal consumptiebonnen beschikbaar gesteld. Hoogtepunt in verband met Oekraïne was de Tentviering op zondagochtend 29 mei. Deze stond mede in het teken van de oorlog in Oekraïne. Bijzondere aandacht werd gegeven aan de groep van de Hervormde Kerk die De Wel verbouwd en ingericht heeft om een groep van ca. 25 mensen tijdelijk te kunnen huisvesten. Twee Oekraïense vrouwen spraken op roerende wijze hun dank uit voor het warme welkom dat hen in Eemnes ten deel is gevallen. De opbrengst van de collecte, die altijd wordt gehouden, zou deze keer ten goede komen aan het Steuncomité Eemnes-Oekraïne. Deze bracht €920 op.

19 mei 2022

Start Nederlandse taallessen

In samenwerking met de Volksuniversiteit worden vanaf 19 mei in De Wel wekelijks taallessen Nederlands gegeven (later verplaatst naar woensdagen). Daar nemen ook elders in Eemnes wonende Oekraïners aan deel, evenals enkelen uit aangrenzende gemeenten. Als aanvulling op de taallessen gaan de meesten ook naar het Taalcafé dat op vrijdagen in het Huis van Eemnes wordt gegeven.

16 mei 2022

Begeleiden naar de basisschool in Huizen

Vier kinderen in De Wel zijn door de gemeente ingeschreven op de ‘taalschool’, de dependance van de Kamperoelieschool aldaar. Formeel zouden ze met het openbaar vervoer onder begeleiding gehaald en gebracht kunnen worden. Echter, de aansluitingen zijn ongelukkig, zeker op de terugweg, terwijl een deel van de moeders geen bankrekening kan openen, een voorwaarde om OV-chipkaarten en -abonnementen te kunnen kopen, die overigens door de gemeente vergoed worden. Er zitten teveel haken en ogen aan dit vervoer. Door het Steuncomité worden daarom vrijwilligers geregeld, die de vier kinderen voorlopig met een auto brengen en halen. Kinderen tot en met groep 2 moeten wel naar een basisschool in Eemnes. Het Steuncomité streeft ernaar dat alle kinderen zo snel mogelijk in Eemnes naar een basisschool kunnen, zoals dat een stel ouders buiten de gemeente om wel is gelukt voor hun oudere kind. Als dat niet kan, dan is kleinschalig groepsvervoer gewenst. 

13 mei 2022

Huifkarrentocht door de polder

Op vrijdagavond heeft een groep belangstellenden uit De Wel met een huifkar achter een tractor een tocht door de Eemnesserpolder gemaakt. Voor de gelegenheid heeft Jaap Groeneveld een kort beschrijving van de geschiedenis van de polder gemaakt die in het Oekraïens is vertaald.

11 mei 2022 

Buddies worden ingeschakeld

De Stichting Goede Buren, die al eerder is opgericht in verband met de Syrische vluchtelingen, heeft ervaring op het gebied van het inschakelen van zogenaamde ‘buddies’, mensen die vaak één op één worden gekoppeld om te helpen wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. Ook organiseert deze stichting het Taalcafé in het Huis van Eemnes om in een ontspannen sfeer taalervaring op te doen en ervaringen uit te wisselen. Via de nauwe contacten tussen onze stichtingen worden enkele vrijwilligers – ook nieuwe – bereid gevonden om de Oekraïners wegwijs te maken en te helpen.

8 mei 2022

Kennismaking met SV Eemnes 

Op uitnodiging van SV Eemnes zijn Oekraïense moeders met kinderen die willen voetballen ’s avonds naar SV Eemnes gekomen om daar een en andere te bespreken. Van de kinderen blijken het alleen zeven jongens te zijn die mee gaan doen met de trainingen. De jongens krijgen voetbalschoenen en sportkleding van de club. Er blijken al twee Oekraïense jongens mee te doen. Ze hebben er zin in!

5 mei 2022

Fietstocht naar Bevrijdingsfeest in Blaricum 

In Blaricum werd op 5 mei uitbundig feest gevierd op het terrein bij de kerk aan de Torenlaan. In een lange stoet zijn allen die kunnen fietsen, getooid in gele hesjes – geleende van Eemnes Schoon – over de Meentweg en de Stachouwerweg naar Blaricum gefietst. Enkele anderen zijn met een auto naar het feestterrein gebracht. Daar is genoten van Oekraïense lekkernijen, die door landgenoten in Blaricum werden verzorgd, en allerhande attracties voor de kinderen. En tot slot natuurlijk een ijsje van De Hoop, die er met een ijscokar stond. De terugweg ging over de Te Veenweg Noord, waarop de kerktoren aan de Kerkstraat dichter bij ziet komen.

4 mei 2022

Dodenherdenking 

De Dodenherdenking wordt in Eemnes altijd georganiseerd door de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes. De herdenking van 2022 is, naast de gebruikelijke herdenking, ook in het teken van brute Russische overval op Oekraïne komen te staan. In de toespraken werd er aandacht aan besteed. De Oekraïense vlag wapperde halfstok naast de Nederlandse. Twee Oekraïense vrouwen, Ludmila en Svetlana, legden bloemen bij het monument. De samenzang in de Hervormde Kerk sloot de herdenking af.

24 april 2022

Orthodoxe paasviering 

De Orthodoxe kerken van het oosten hebben een kerkelijke kalender die 10 dagen na de westerse loopt. Pasen wordt daarom een week later gevierd. De rooms-katholieke kerk van Eemnes heeft de Oekraïners in de gelegenheid gesteld hieraan aandacht te besteden in de H. Nicolaaskerk. Voor de gelegenheid was de bloemenversiering in stand gehouden en werd na afloop in het bijgebouw De Waker een Oekraïense soep – bortsj – opgediend.

21 april 2022

Komst van Oekraïense vluchtelingen in De Wel  

In de loop van de ochtend kwamen 14 moeders met 11 kinderen aan in De Wel vanuit de centrale eerste opvang in Utrecht. Verbaasde en onzekere blikken, enkelen geëmotioneerd. Twee tolken waren behulpzaam om hen welkom te heten, enige huisregels uit te leggen en verder vele vragen te beantwoorden. Opvallend is dat enkelen zo snel mogelijk aan het werk willen, maar hun eerste zorg is dat de kinderen zo snel mogelijk naar school gaan.

9 april 2022

Inzamelactie van Steuncomité Eemnes-Oekraïne met resultaat.

Marga Hilhorst op Facebook ‘Je bent een Eemnesser als’: Wat een werk, maar ook…wat een feest. Met een pick-up van Bert Post (van het loonbedrijf) hebben Jaap Groeneveld, Ruud Van ‘t Pad Bosch en ik banken opgehaald, bedden, kasten, lampen, eettafels en stoelen, televisies etc. etc. En ondertussen brachten mensen spullen naar de loods van Rob Koot op de Vogelkersberg, waar Henk Bakker, Janny Frantsen en Wim Hilhorst de boel netjes naar binnen brachten. Wat een samenwerking!!! Waar een klein dorp groot in kan zijn! Sommige spullen zijn al gebracht naar De Wel, waar hard gewerkt wordt om alles klaar te krijgen voor de Oekraïners die komen gaan.

Iedereen, die aan deze actie zijn steentje heeft bijgedragen: Hartelijk dank!
💙💛 

2 april 2022

De (K)Oekraïne-koekactie, die werd georganiseerd door Pax Kinderhulp Eemnes van 1 maart t/m 2april met een kraam bij de Minnehof, heeft een kleine €2700 opgebracht. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen! Dit is tevens een eerste tastbaar resultaat van samenwerking. Verschillende vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij ons Steuncomité hebben de kraam bemenst. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Oekraïense vluchtelingen, in het bijzonder ten behoeve van kinderen, die een kwetsbare groep vormen. 

 

26 maart 2022

Er bleek behoefte te zijn aan fietsen, want vanuit de Witte Bergen is bereikbaarheid van de omgeving zonder auto slecht. ‘s Ochtends werd een oproep gedaan op Facebook en ‘s middags konden al 4 fietsen voor volwassenen en 3 voor kinderen worden gebracht vanuit Eemnes. Dank wederom aan de gulle gevers. 

24 maart 2022

Uit overleg met de gemeente Eemnes en contact met het Crisis Team van de drie BEL-gemeenten blijkt dat er meer structuur in de aanpak komt – voor iedereen een leerproces. Drie gezinnen uit de Witte Bergen hebben inmiddels een plaats gevonden in beschikbaar gestelde woningen in Laren. Er wordt gewerkt aan verdere plaatsing van de overigen. Dit gebeurt in BEL-verband.

21-22 maart 2022

Voor een maand mag het Steuncomité Eemnes-Oekraïne ingezamelde spullen van beperkte omvang opslaan in een leegstaand gedeelte van de voormalige Rabobank aan de Braadkamp. Mooi centraal en nabij de woning van onze voorzitter.  Met dank aan de eigenaar van het pand, Johan Wiggerts.

   

Update 22 maart: Er is met groot enthousiasme zoveel ingezameld dat er teveel was voor de behoeften van de groep in hotel De Witte Bergen. Velen willen graag wat doen en dat is hartverwarmend. Wat over is wordt bewaard voor een volgende groep die zeker naar Eemnes zal komen. Dank aan iedereen tot zover! 

19-20 maart 2022

In een snelle actie heeft Steuncomité Eemnes-Oekraïne in een beperkte inzamelingsactieactie een gedeelte van de eerste urgente hulpartikelen ingezameld (was verdeeld over de drie lokale groepen). Daaronder speelgoed en zaken voor persoonlijke hygiëne. Dank aan iedereen die gehoor heeft gegeven aan de oproep via facebook en deze site. We zullen wel vaker een beroep doen de komende tijd.

18 maart 2022

Een eerste groep van circa 30 mensen is tijdelijk ondergebracht in een hotel. De drie actieve groepen in de BEL-gemeenten voorzien in de eerste noden op basis van wat aan hulp nodig is. 

14 maart 2022

Eerste overleg met Crisisteam gemeente Eemnes, waarbij taakverdeling is afgesproken.
De Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne zal zich richten op de aanvullende ondersteuning van Oekraïners die in Eemnes worden gehuisvest. Dit omvat aanvullende hulp in de vorm van allerhande zaken die komen kijken bovenop huisvesting door de gemeente, wegwijs maken, sociale inbedding en ontspanning. Het Eemnesser verenigingsleven wordt daarbij verder ingeschakeld. Er zijn contacten met initiatieven in Laren en Blaricum door de samenwerking van de drie gemeenten en BEL-verband.

9 maart 2022

In de avonduren wordt de Oprichtingsakte, die tevens de statuten bevat, getekend.
De Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne kan aan de slag.

akte en logo

Wat vooraf ging:

8 maart 2022

De laatste sorteer-dag in de loods van Arnoud Daatselaar als afsluiting van de inzamelingsactie van spullen.

Sorteren bij Daatselaar voor Oekraïne o.l.v. het Kringloop Centrum Eemnes (foto Albertine Wierbos).

7 maart 2022

De eerste vergadering van het beoogde bestuur van de Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne. Vastgesteld worden o.a. deze naam, onder begeleiding van notaris mw. mr. Wil Bont de tekst van de statuten en tot slot wie in het zevenkoppige bestuur zitting gaat nemen. Het is aardige afspiegeling van de Eemnesser samenleving.

6 maart 2022

Tussen 19.30 en 20.00 uur een Stille Tocht met ruim honderd deelnemers. In samenwerking met de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes onder klokgebeier van het Klokkenluidersgilde van HKE. Woorden van Marga Hilhorst (Vrijheidsmonument) en burgemeester Van Benthem werden gevolgd door het Oekraïnse volkslied op trompet, gedichten voorgelezen door twee kinderen en Gerard Beentjes. Meegebrachte gele en blauwe bloemen herinnerden nog dagen aan de uiting van betrokkenheid.

3 maart 2022

Signalen uit het veld geven aan dat spullen beperkt moeten worden tot specifieke soorten. Allerhande vrijwilligers gaan het Kringloop Centrum helpen met een aparte sorteerlijn op de BEL-werf, die later verplaatst wordt naar een loods van het paardenpension Daatselaar in Heidehoek. Oproep via ‘Je bent een Eemnesser als …’ namens het comité om vooral na te denken over donaties aan Giro 555 als effectiever middel: goedkoper inkoop en keuze naar behoefte in het veld.

2 maart 2022

Vergadering van ruim twintig vertegenwoordigers van uitgenodigde organisaties, die iets met de zorg voor mensen hebben, en vertegenwoordigers uit de politiek (raadsleden) en B&W (Wilma de Boer). Besloten wordt een stichting op te richten die een coördinerende rol zal spelen, in nauwe onderlinge samenwerking. Notariskantoor liet al weten bereid te zijn kosteloos een stichting op te richten en een ruime donatie te geven.

1 maart 2022

Mooie onafhankelijke initiatieven komen tot stand in Eemnes en overal in de omgeving. O.a. KringloopCentrum Eemnes verzamelt spullen en deze worden door een aantal vrachtwagens afgevoerd naar een Oekraïens bedrijf in Polen dat verder voor de verspreiding zorgt.

28 februari 2022

Een e-brief van de initiatiefnemers naar een beperkte kring Eemnesser organisaties met het voorstel te komen tot een gezamenlijk Steuncomité Eemnes-Oekraïne om alle Eemnesser initiatieven in banen te leiden.

27 februari 2022

Een paar mensen lopen rond met de drang: ‘We moeten iets doen!’ Zij slaan de handen ineen.