Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

info@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer 85737909

NETWERK

De Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne werkt in het belang van een effectieve ondersteuning nauw samen de lokale overheid en lokale organisaties in het particuliere domein, zoals andere stichtingen, kerken, verenigingen en de vijf politieke partijen. 

Binnen de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren):
– College van B&W van de gemeente Eemnes
– Crisisteam van de BEL-Combinatie (ambtelijke organisatie)
– Burgercomité Blaricum
– Burgerinitiatief Laren (opgeheven per augustus 2022)
Vanaf april 2022 vond wekelijks overleg plaats tussen de voorzitters van de lokale burgerinitiatieven en een vertegenwoordiger van het Crisisteam. Vanaf medio augustus is dit afgeschaald naar behoefte, met name met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, c.q. de BEL-Combinatie.

Contactgroep van het Steuncomité Eemnes-Oekraïne
De hierna volgende organisaties hebben gehoor gegeven aan uitnodigingen om deel te nemen in onze Contactgroep. Andere organisaties die van enige betekenis kunnen zijn kunnen zich alsnog aanmelden met een e-mail via oekraine@steuncomite-eemnes.nl

Eemnesser hulporganisaties
– Pax Kinderhulp Eemnes
– Stichting Goede Buren Eemnes (taalcafé en buddies)
– Stichting Kringloopcentrum Eemnes-Huizen en KCE-Fonds
– Stichting Noodhulp Eemnes

Kerken
– Hervormde Gemeente Eemnes
– HH. Martha & Maria Parochie, locatie H. Nicolaas Eemnes
– Protestante Gemeente Laren-Eemnes

Overige organisaties
– Bibliotheek Gooi en Meer, locatie Eemnes
– Politieke partijen: CDA, Dorpsbelang, D66, PvdA, VVD
– Repaircafé Eemnes
– Seniorenvereniging BasBEL
– Stichting Gave (lokale vrijwilliger)
– SV Eemnes
– Ver. Vrijheidsmonument Eemnes
– Volkstuinvereniging Eemakker