Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

info@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer: 85737909

BESTUUR

Bestuurssamenstelling vanaf 10 januari 2024

Mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert (1946), voorzitter
Liesbeth groeide op in Den Haag en zij werkte als verpleegkundige onder andere in de Filippijnen, waarna zij werkzaam was in managementfuncties in de thuiszorg in Suriname en Nederland. Ze vervulde sinds 1982 diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Is lid van de werkgroep Taalcafé, onderdeel van de Stichting Goede Buren Eemnes, ontstaan uit de opvang van Syrische vluchtelingen. Van 2011 tot en met 2021 was zij voorzitter van de Historische Kring Eemnes. Vanaf 19 oktober 2022 heeft zij de functie van voorzitter van onze stichting overgenomen van Marga Hilhorst.

R.L.L. (Ruud) van ’t Pad Bosch (1955), vicevoorzitter
Ruud was werkzaam als optometrist in verschillende ziekenhuizen en een internationaal opererende firma. Gedurende 20 jaar bezocht daarvoor veel landen, waaronder Rusland en Oekraïne. In zijn vorige woonplaats Hillegom was hij bijna vijf jaar voorzitter van de R.K. Parochiële Caritas Instelling (PCI). Omzien naar je naaste is hierbij leidraad. Omdat zijn vrouw, Toontje de Bekker, graag weer in haar geliefde Eemnes wilde gaan wonen, zijn zij hierheen verhuisd. Ruud is hij nu secretaris van de PCI van de H.H. Martha en Maria parochie, waar de H. Nicolaaskerk in Eemnes deel van uitmaakt. Per 21 januari 2023 is hij benoemd tot vicevoorzitter.

J.J. (Jaap) Groeneveld (1947), secretaris
Jaap woont sinds 1971 in Eemnes en hij werkte tot begin 2003 in de telecommunicatie-industrie in Hilversum en Huizen. Sindsdien is hij actief geweest als bestuurslid en redactielid van de Stichting Tussen Vecht en Eem (2003-2010), secretaris van de Historische Kring Eemnes (2009-2020) en historisch onderzoeker/auteur. Daarnaast organiseerde hij tot 2022 de Lente- en Herfstschoonmaak. Samen met Marga Hilhorst is hij initiatiefnemer tot de oprichting van onze stichting.

B.O. (Bas) Pouw (1975), penningmeester
Bas is een geboren en getogen Eemnesser. Hij werkt als salesmanager bij een houtimportbedrijf in Eemnes. Sinds 2010 is hij raadslid voor Dorpsbelang in Eemnes. Het gevoel van noodzaak om iets te doen voor de vluchtelingen motiveert Bas: “Het minste wat wij kunnen doen is om de vrouwen en kinderen uit Oekraïne hier een warme plek te bieden, dat zijn wij verplicht naar hun mannen en vaders die de strijd voeren tegen het Russisch geweld.” 

B.B. (Belinda) Huiden-Lammers (1966)
Met ingang van 20 september 2022 is Belinda opgenomen in het bestuur als coördinator van en contact met de zogenaamde ‘buddies’, de vrijwilligers die contacten onderhouden met de vluchtelingen en hen met raad en daad behulpzaam zijn. Zelf werkt zij als zodanig mee en zij heeft in verband met zogenaamde ‘statushouders’ in Eemnes al veel ervaring opgedaan. Voorts is zij actief in de R.K. Parochie.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed. De activiteiten van de Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne worden gerund door onbetaalde vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Mutaties vanaf de oprichting

Omdat na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de coalitievorming mw. M. (Mirjam) Havinga-de Jong (1979) wethouder van de Gemeente Eemnes is geworden, kon zij niet aanblijven als bestuurslid om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Zij is om die reden met ingang van 12 mei 2022 afgetreden, de dag na haar mededeling in de bestuursvergadering. Het bestuur dankt haar voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol. Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte opvolger. Die is met ingang van 20 september gevonden in mw. B.B. Belinda Huiden-Lammers.

Wegens een veelheid aan rollen in de Eemnesser samenleving heeft mw. M.M. (Marga) Hilhorst-Loerakker (1951) haar bestuursfuncties in onze stichting met ingang van 19 oktober 2022 neergelegd. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor het grote enthousiasme en betrokkenheid waarmee ze als mede-initiatiefnemer van de de Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne in maart 2022 van start is gegaan en onder chaotische omstandigheden leiding heeft gegeven aan de activiteiten die voor iedereen nieuw waren. Het bestuur wenst haar veel succes in haar andere rollen.

Wegens een persoonlijke prioriteitsstelling heeft dhr. B.J. (Bas) Roorda (1958) besloten zijn functie als penningmeester neer te leggen en als bestuurslid af te treden. Het bestuur bedankt hem voor zijn professionele werkwijze en ondersteuning. Hij heeft per 10 januari 2024 zijn functie overgedragen aan het bestuurslid dhr. B.O. (Bas) Pouw. 

Update pagina: 11-01-2024

Het bestuur net na de officiële ondertekening van de stichtingsakte op 9 maart 2022 in Notariskantoor Eemnes.
Zittend: Marga Hilhorst. Staand (v.l.nr.): Liesbeth Lemckert, Ruud van ’t Pad Bosch, Mirjam Havinga, Jaap Groeneveld, Bas Roorda en Bas Pouw.