Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

oekraine@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer 863724255

BESTUUR

Mw. M.M. (Marga) Hilhorst-Loerakker (1951), voorzitter, 
voorlopig per 18 augustus vervangen door vicevoorzitter
Marga is opgegroeid in Utrecht en heeft jaren lang voor de klas gestaan in het basisonderwijs, zowel in Eemnes als in de omgeving. Zij is nauw betrokken bij de samenleving en dat uit zich in haar voorzitterschap van de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes sinds 2016 en dito van de Historische Kring Eemnes sinds eind 2021. Marga nam samen met Jaap Groeneveld het initiatief tot oprichting van het Steuncomité Eemnes-Oekraïne.

Mw. N.E. (Liesbeth) Lemckert (1946), vicevoorzitter
Liesbeth groeide op in Den Haag en zij werkte als verpleegkundige onder andere in de Filippijnen, waarna zij werkzaam was in managementfuncties in de thuiszorg in Suriname en Nederland. Ze vervulde sinds 1982 diverse functies binnen de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Is lid van de werkgroep Taalcafé, onderdeel van de Stichting Goede Buren Eemnes, ontstaan uit de opvang van Syrische vluchtelingen. Van 2011 tot en met 2021 was zij voorzitter van de Historische Kring Eemnes.

J.J. (Jaap) Groeneveld (1947), secretaris
Jaap woont sinds 1971 in Eemnes en hij werkte tot begin 2003 in de telecommunicatie-industrie in Hilversum en Huizen. Sindsdien is hij actief geweest als bestuurslid en redactielid van de Stichting Tussen Vecht en Eem (2003-2010), secretaris van de Historische Kring Eemnes (2009-2020) en historisch onderzoeker/auteur. Daarnaast organiseerde hij de Lente- en Herfstschoonmaak.

B.J. (Bas) Roorda (1958), penningmeester
Bas groeide op in de regio Eindhoven en bekwaamde zich daar bij Philips tot financieel specialist van 1981 tot 1993. Sindsdien kenmerkt zijn loopbaan zich door verschillende adviseurschappen en (interim) controllerfuncties bij private (hotelwezen e.d.) en overheidsinstanties (Europol, BES-eilanden, FIOD). Tegenwoordig is hij directeur-eigenaar van Tall Tree Technology B.V. en (financieel) adviseur bij een aantal bedrijven. Na van 2009 tot 2012 als Hoofd Financiën voor de regering van St. Maarten te hebben gewerkt, is Bas tot op heden Adviseur Koninkrijksrelaties van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Sinds 2020 is hij raadslid voor de VVD in Eemnes.

R.L.L. (Ruud) van ’t Pad Bosch (1955)
Ruud was werkzaam als optometrist in verschillende ziekenhuizen en een internationaal opererende firma. Gedurende 20 jaar bezocht daarvoor veel landen, waaronder Rusland en Oekraïne. In zijn vorige woonplaats Hillegom was hij bijna vijf jaar voorzitter van de R.K. Parochiële Caritas Instelling (PCI). Omzien naar je naaste is hierbij leidraad. Omdat zijn vrouw, Toontje de Bekker, graag weer in haar geliefde Eemnes wilde gaan wonen, zijn zij hierheen verhuisd. Ruud is hij nu secretaris van de PCI van de H.H. Martha en Maria parochie, waar de H. Nicolaaskerk in Eemnes deel van uitmaakt.

B.O. (Bas) Pouw (1975)
Bas is een geboren en getogen Eemnesser. Hij werkt als salesmanager bij een houtimportbedrijf in Eemnes. Sinds 2010 is hij raadslid voor Dorpsbelang in Eemnes. Het gevoel van noodzaak om iets te doen voor de vluchtelingen motiveert Bas: “Het minste wat wij kunnen doen is om de vrouwen en kinderen uit Oekraïne hier een warme plek te bieden, dat zijn wij verplicht naar hun mannen en vaders die de strijd voeren tegen het Russisch geweld.” 

Vacature
Omdat na de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming mw. M. (Mirjam) Havinga-de Jong (1979) wethouder van de Gemeente Eemnes is geworden, kon zij niet aanblijven als bestuurslid om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Zij is om die reden met ingang van 12 mei 2022 afgetreden, de dag na haar mededeling in de bestuursvergadering. Het bestuur dankt haar voor haar inzet en wenst haar veel succes in haar nieuwe rol. Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte opvolger.

Update pagina: 26-08-202

Het bestuur net na de officiële ondertekening van de stichtingsakte op 9 maart 2022 in Notariskantoor Eemnes.
Zittend: Marga Hilhorst. Staand (v.l.nr.): Liesbeth Lemckert, Ruud van ’t Pad Bosch, Mirjam Havinga, Jaap Groeneveld, Bas Roorda en Bas Pouw.