Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

info@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer 85737909

DONATIES / ANBI

Donaties

Naast inzamelingsacties voor gebruiksvoorwerpen en hulpgoederen worden financiële donaties in de vorm van schenkingen en giften door onze  stichting benut om gerichte hulp te kunnen bieden. 

Zulke donaties kunnen worden gestort op onze bankrekening (IBAN): NL74 RABO 0189 6866 85  t.n.v. Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne, onder vermelding van ‘Oekraïne’.

Aan donaties kunnen geen bijzondere rechten worden ontleend. Zie onze Integriteitsverklaring.

ANBI

Statutair is de stichting ingericht om als Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI) te fungeren.

Begin december 2022 is de stichting met terugwerkende kracht vanaf 10 maart 2022 erkend als ANBI-organisatie.

Zie ons ANBI Beleidsplan 2022-2023. De ondertekende versie van het beleidsplan is bij de belastingdienst gedeponeerd.

Zie hier ons Jaarverslag 2023

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.