Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

oekraine@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer 863724255

DONATIES / ANBI

Donaties

Naast inzamelingsacties voor gebruiksvoorwerpen en hulpgoederen worden financiële donaties in de vorm van schenkingen en giften door onze  stichting benut om gerichte hulp te kunnen bieden. 

Zulke donaties kunnen worden gestort op onze bankrekening (IBAN): NL74 RABO 0189 6866 85  t.n.v. Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne, onder vermelding van ‘Oekraïne’.

Aan donaties kunnen geen bijzondere rechten worden ontleend. Zie onze Integriteitsverklaring.

ANBI

Statutair is de stichting ingericht om als Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI) te fungeren.

Inschrijving daarvoor bij de Belastingdienst is onderhanden werk.